موضوعات برتر

سخن روز

کتابخانه

بایگانی

پربازدیدها

جستجو

پیوندها

کانال تلگرام

نوای وب

فرق های نماز و روزه

احکام احکام نماز احکام دو دقیقه ای

 

فرق های نماز و روزه

 

 

Image result for ‫جداکننده متن‬‎

نماز و روزه ضمن داشتن مشترکات فراوان، فرق هایی نیز دارند:

1- ترک نماز، کفاره ندارد بر خلاف روزه واجب رمضان و برخی از روزه های واجب دیگر (مثل روزه نذر معین)که کفاره دارد.

2- اگر کسی نماز قضا بر گردن دارد، می تواند نماز مستحبی بخواند ولی اگر روزه واجب بدهکار باشد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد.

3- غسل مس میت در صورتی که واجب شده باشد، برای خواندن نماز لازم است، ولی برای روزه لازم نیست.

4- اگر کسی بعد از ظهر سفر کند، نمازش شکسته می شود، ولی روزه اش باطل نمی شود.

5- اگر کسی در مناطق تخییر(مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد کوفه و حائر حسینی) سفر کند، در خواندن نماز مخیر است که کامل بخواند یا شکسته ولی در روزه گرفتن چنین اختیاری ندارد.

(برگرفته از کتاب احکام دو دقیقه ای / محمود اکبری ص 73)

Image result for ‫جداکننده متن‬‎

 

 

اقسام دائم السفر

احکام نماز احکام دو دقیقه ای

 

دائم السفر کیست؟

 کسی است که در اثر زیادی سفر، ده روز در یک جا نمی ماند، دائم السفر است.

دائم السفرها سه گونه اند:

1) دائم السفری که سفر شغل اوست. مانند خلبان و راننده.

2) دائم السفری که سفر، مقدمه شغل اوست. مانند افرادی که در شهر دیگر اشتغال به کار دارند.

3) دائم السفری که سفر شغل او محسوب نمی شود. همچون افرادی که برای زیارت، تفریح، تحصیل، درمان به سفرهای متعددی می روند.

Image result

چند نکته:

حداقل دائم السفر، سه ماه، هر هفته یک بار رفتن به مسافرت برای کسب و کار در مسافت شرعی است.

*دائم السفر در سفر اول نمازش شکسته است.

*دائم السفر در ابتدا و بین ره و مقصد، نمازش کامل است.

*دائم السفر در غیر سفر شغلی، نمازش شکسته است.

(برگرفته از کتاب احکام دو دقیقه ای / محمود اکبری ص 48)

مواردی که زیاد شدن رکوع نماز را باطل نمی کند

احکام احکام نماز احکام دو دقیقه ای

مواردی که زیاد شدن رکوع نماز را باطل نمی کند:

رکوع از واجبات رکنی نماز است که با کم و زیاد شدن عمدی یا سهوی آن نماز باطل می شود مگر در موارد زیر:

 

1.زیاد شدن رکوع در نماز جماعت به سبب متابعت از امام جماعت در بعضی موارد مثل اینکه سهوا زودتر از امام سر از رکوع بردارد که باید دوباره به رکوع برگرددیا سهوا زودتر از امام به رکوع برود که باید سر بردارد و با امام به رکوع برود.

2.در نماز های مستحبی اگر سهوا رکوع زیاد شود نماز باطل نمی شود.

منبع: کتاب احکام دو دقیقه ای

حجه الاسلام محمود اکبری