موضوعات برتر

سخن روز

کتابخانه

بایگانی

پربازدیدها

جستجو

پیوندها

کانال تلگرام

نوای وب

شعر کودکانه نماز

نماز در ادبیات شعر نماز کودک و نماز اشعار کودکانه نماز

نماز
 
 
براي كودكان خود از اين شعر براي تشويق به نماز استفاده كنيد.

اتل متل پروانه                          نشسته روي شانه
صدا مياد چه نازه                       ميگه وقت نمازه
به اين صدا چي ميگن                اذان و اقامه ميگن
شيطونه ناراحته                        دنبال يه فرصته
ميگه آهاي مسلمون                نماز رو بعدا بخون
  هر كسي كه زرنگه                 با شيطونه مي جنگه
وقت نماز كه مي شه               هر كاري تعطيل مي شه
نماز چقدر شيرينه                    اول وقت همينه

شعر کودکانه جشن عبادت

نماز در ادبیات شعر نماز کودک و نماز جشن تکلیف اشعار کودکانه نماز

 

جشن عبادت

با چادر سفيدش

پروانه ميزند پر

خوشحال مي نشيند

بر جا نماز مادر

مادر خريده امروز

چادر نماز او را

چادر نماز او هست

زيبا مثل گل ها

با شمع و دسته اي گل

بابا خريده قرآن

بوي گلاب دارد

جلد طلايي آن

تا آسمان آبي

پروانه ميپرد شاد

جشن عبادت اوست

به به مباركش باد

از: مهري ماهوتي

 

 

اولین افطار

نماز در ادبیات شعر نماز کودک و نماز اشعار کودکانه نماز

 

وقت اذان رسيده، امروز روز خوبي است

پُربار تر از امروز در زندگانيم نيست

پر مي كشد دل من تا آسمان مسجد

پُر كرده آسمان را بوي اذان مسجد

گلدسته هاي مسجد بوي جوانه دارد

گـويي درون آن ها گُل آشيانه دارد

چون روزه بوده ام من بسيار شادمانم

بر سفره خداوند امروز ميهمانم

از: مصطفي رحماندوست