موضوعات برتر

سخن روز

کتابخانه

بایگانی

پربازدیدها

جستجو

پیوندها

کانال تلگرام

نوای وب

علل فردی بی توجهی به نماز در کودکان (2)

کودک و نماز آموزش به کودکان موانع،آفات و آسیبهای نماز علل بی توجهی کودکان به نماز

Image result for ‫نوجوان و نماز‬‎

ادامه ی علل فردی عدم گرایش به نماز

برخی از علل عدم گرایش به نماز، متوجه خود کودک و نوجوان است. در این موارد با یک علت یابی ساده می‌توان به این موضوع رسید. والدین پس از درک علل فردی لازم است به یاری وی شافته و همچون طبیبی دلسوز او را درمان نمایند. این علل به شرح ذیل است:

3-اشتغال زیاد و غفلت:
واگذاری انجام کارهای متعدد به کودک و نوجوان نیز باعث میشود که انان به صورت ناخواسته از نماز غفلت نمایند. کارهای منزل، مدرسه، تلاش های فردی خود کودک و نوجوان، بازی و سرگرمی، دید و بازدید و رفتن به اردوها آنچنان وی را مشغول میدارد که ارزش و اهمیت نماز را کمرنگ می‌کند. در نتیجه این اشتغالات متعدد، بدون قصد سوء از نماز غفلت می ورزد.

 

ادامه‌ی مطلب را نیز مطالعه نمایید...

علل فردی بی توجهی به نماز در کودکان (1)

کودک و نماز آموزش به کودکان موانع،آفات و آسیبهای نماز علل بی توجهی کودکان به نماز

 

Image result for ‫کودک و نماز‬‎

 

علل فردی عدم گرایش به نماز

برخی از علل عدم گرایش به نماز، متوجه خود کودک و نوجوان است. در این موارد با یک علت یابی ساده می‌توان به این موضوع رسید. والدین پس از درک علل فردی لازم است به یاری وی شافته و همچون طبیبی دلسوز او را درمان نمایند. این علل به شرح ذیل است:

1- آگاه نبودن نسبت به معارف نماز:

نوجوانی که به معارف نماز و احکام و مسائل آن آگاهی ندارد، طبیعی است که نسبت ب اجرای این فریضه بی اهمیت باشد. زیرا فکر و درک او در این باره نارسا و محدود است و باعث می‌شود رفتارش به سمت نماز هدایت نشود.

بنابراین در صورتی کودک و نوجوان به نماز پای بند میشو که فکر و قلبش سرشار از معارف دینی، خاصه نماز باشد. والدین میوانند با ایجاد زمینه های رشد فکری و آگاه شدن آنها به معارف دینی، این مانع را از سر راه آنها بردارند و یاریگر فرزندان خود باشند.

 

ادامه‌ی مطلب را نیز مطالعه نمایید...

 

سبک شمردن نماز در کودکان و نوجوانان

کودک و نماز آموزش به کودکان موانع،آفات و آسیبهای نماز علل بی توجهی کودکان به نماز

 

Image result for ‫کودک و نماز‬‎

 

عوامل مهم سبک شمردن نماز

عدم گرایش برخی نوجوانان به نماز، عوامل مختلفی می‌تواند باشد. تحقیقات1 نشان می‌دهد بسیاری از نوجوانان به اصل نماز گرایش و نگرش مثبت دارند اما در انجام آن سستی می‌کنند. مهم ترین علل آن میتواند موارد زیر باشد:


1- نداشتن انگیزه قوی برای خواندن نماز. 

2- عادت نداشتن به نماز از کودکی.

3- آگاه نبودن از فلسفه و اسرار نماز.

4- ترجیح دادن تفریح و سگرمی‌(به علت جاذبه بیشتر در نزد آنها).

5- داشتن سوال و ابهام نسبت به بعضی از مسائل اعتقادی مانند خدا، معاد و ...

 

 

یافته های پژوهشی نشان می‌دهد که میزان رفتار و پایبندی دانش آموزان به نماز با توجه به اینکه به اصل نماز نگرش مثبتی دارند ولی میزان و کیفیت تقید به نماز در بین آنها پایینتر از حد متوسط است. یعنی عواملی مانع از انجام نماز در آنان شده و از کیفیت و پای بندی آنها کاسته است.2 

 

-------------

1- فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 47، ص72.

2- همان.

منبع: نماز و شکوفه های زندگی، مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، ص 148.