موضوعات برتر

سخن روز

کتابخانه

بایگانی

پربازدیدها

جستجو

پیوندها

کانال تلگرام

نوای وب

اگر نماز ستون دین است پس چرا جزء فروع دین است؟

شبهات و سوالات نماز پاسخ به شبهات نماز

اگر نماز ستون دین است پس چرا جزء فروع دین است؟

«دین» واژه ی عربی است که اصطلاحاً به معنای «اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسان، و دستورات عملی متناسب با این عقاید، می باشد».[1] با توجه به این تعریف و توضیح اصطلاحی دین روشن می شود که هر دینی از دو بخش تشکیل می گردد:

 

1. عقیده یا عقایدی که حکم پایه و اساس و ریشه ی آن را دارد.

 

2. دستورات عملی که متناسب با آن پایه یا پایه های اعتقادی و برخاسته از آن باشد».[2]

 

واژه ی «اصول دین» به بخش اول (عقاید) و واژه ی «فروع دین» به بخش دوم (احکام عملی)، گفته می شود.[3]اصول دین از این باب اصل نامیده شده که در محدوده ی فکر و عقیده است، یعنی چیزی که پایه و اساس و ریشه ی دین است، و کیفیت و کمیت توجه هر انسانی به فروع دین بستگی به میزان اعتقاد وی به اصول دین دارد.[4]

 

حجاب در نماز

شبهات و سوالات نماز پاسخ به شبهات نماز فلسفه نماز فلسفه نماز

فلسفه رعايت حجاب در حال نماز ممكن است از چند جهت زير باشد:
1 - حجاب براى زنان بهترين حالت است ، نماز نيز بهترين عمل عبادى است و چه بهتر كه زن نماز خود را در بهترين حالت ، كه حالت پوشش است انجام دهد.
2 - نماز در عين آنكه يك عبادت است ، يك فرهنگ است ، يك كلاس ‍ بزرگ و پر بار است كه درسهاى مختلف مى آموزد، يكى از درسهاى آن اين است كه درس حجاب را به زنان مى آموزد، و آنها را عملا به حجاب دعوت مى كند.
3 - با توجه به پنج بار نماز واجب در شبانه روز، زنان مسلمان پنج بار با حجاب كامل اسلامى با خدا رابطه برقرار مى كنند، و همين تكرار عمل ، چگونگى حجاب را به آنها ياد مى دهد.
و اين دستور مقدس را براى آنها به صورت يك عادت خوب ، درمى آورد، و پيوند آنها را با حجاب محكم مى سازد، قطعا چنين تكرارى آن هم در نماز، تمرين عميق و خوبى براى رعايت حفظ پوشش خواهد بود.(1)


1- حجاب بيانگر شخصيت زن صفحه 89.

آیا خداوند با زنان نامحرم است؟

شبهات و سوالات نماز پاسخ به شبهات نماز نماز و زنان مسائل مربوط به زنان

آیا خداوند با زنان نامحرم است که آنان باید در حال نماز ، حجاب داشته باشند ؟
به چه دلیل خانم ها هنگام خواندن نماز باید حجاب داشته باشند؟ خداوند که نامحرم نیست؟

بدون تردید خداوند از همه چیز در همه حال با خبر است و پوشیده و پنهان براى او مفهومى نـدارد. بـا بـنـدگـان خـود نیز نامحرم نیست، ولى انسان در حال عبادت خود را در حضور خدا مى بیند و با او سخن مى گوید، در چنین حالى باید مناسب ترین لباس را در حـضـور او بپوشد. روشن است که مناسب ترین لباس براى زن همان لباس کامل است؛ یعنى لباسى که نشانه عفت و پاک دامنى او است و بهترین حالات او را منعکس مى کند. تنها چنین لباسى شایسته حال عبادت است. حـتـى در مـورد مـردان نیز نـه تنها نماز خواندن با بدن عریان باطل است و با روح خضوع و احترام به ساحت مقدس پروردگار سازگاری ندارد، بلکه بهتر آن است که علاوه بر پوشش مقدار واجب، با لباسى نماز بخوانند که نشانه نهایت احترام باشد.

علاوه بر این رعایت حجاب در نماز آثار و مصالح زیر را در پی دارد:

1. نوعی تمرین مستمر و روزانه برای حفظ حجاب در همه موارد واجب است.

2. نماز خواندن در منظر مردم و در اماکن عمومی و مساجد، حجاب کامل را می طلبد و این مصون ماندن زنان از نگاه دیگران و حفظ آرامش روحی نمازگزار را در پی دارد.

البته باید توجه داشت که موارد گفته شده، در حد یک احتمال است و دلیل اصلی حفظ حجاب و سایر عبادات، همانا تقویت روحیه تعبد و پذیرش خواست خدا در انسان است.

چرا نماز اول وقت؟

شبهات و سوالات نماز پاسخ به شبهات نماز

میخواهم این بار با یک مثال حرف بزنم.

تا به حال شده بزرگی به شما وقت ملاقات داده باشد؟ مثلا بگوید من از ساعت فلان تا فلان وقتم خالی است.

شما چه میکنید؟

حتما قبل از اینکه به ساعت مورد نظر برسید، آماده میشوید و مقدمه چینی می کنید.

چند دقیقه قبل، دم در منزلش حاضر میشوید...

...

 

حال کسی شما را به سمت خود خوانده که بزرگترین بزرگان است... کسی که همه زندگی خود را مدیونش هستید. کسی که برآورده شدن تمامی آرزوهایتان بدست اوست...

حال او در ساعاتی شما را به سمت خود خوانده است... دعوت شده اید تا با او سخن بگویید... تا به بزرگترین افتخار یعنی تشرف به محضرش نائل شوید.

آیا این انصاف است که شما این درخواست را آنقدر به تاخیر بیندازید که همه کارهای دنیاییتان را انجام دهید و در آخر ساعت، آن هم به زور و بدون تمایل و حضور دل به سمتش بروید؟

 

چقدر باید نسبت به خدای خود و الطافش بی توجه باشیم که دنیا را بر صحبت با او ترجیح دهیم. دنیایی که سراسر از اوست. و چقدر بی تفاوت باشیم نسبت به اینکه حل مشکلات ما بدست خود اوست... در حالیکه به بهانه یک سری مشکلات واهی نماز خود را به تاخیر می اندازیم.

 

نمیخواهم بگویم که به این خاطر است که باید نماز خود را اول وقت بخوانیم... همه اش این نیست. اما مهم است که ما خود و خدای خود را در چه جایگاهی می بینیم که اگر این دیدگاه درست شد، همه چیز درست خواهد شد!