موضوعات برتر

سخن روز

کتابخانه

بایگانی

پربازدیدها

جستجو

پیوندها

کانال تلگرام

نوای وب

ریشه واژه شناسی نماز

نماز و معارف تفسیر نماز تعریف نماز

ريشه واژه شناسى نماز، معانى و كاربردهاى آن

واژه فارسى (نماز) از لفظ پهلوى نماك گرفته شده است و آن هم به نوبه خود از ريشه باستانى (نم) به معنى خم شدن و تعظيم كردن ماخوذ است كه بتدريج بر معنى صلات يا عبادت ويژه مسلمين اطلاق گرديده است. (1)

بر اساس بعضى از تواريخ، برخى از ايرانيان تازه مسلمان در سالهاى حكومت اعراب بر ايران به جاى كلمه (صلات) از كلمه (نماك) استفاده مى كرده اند و هنگام فراخواندن مردم به سوى نماز به جاى الصلؤة، كلمه النماك، و به جاى حى على الصلوة، جمله، بشتابيد به سوى نماك را بكار مى برده اند.

با توجه به موارد استعمال كلمه نماز، مى توانيم براى سه معنى كلى در نظر بگيريم:

معنى اول:

خدمت و خدمتكارى، اطاعت و فرمانبردارى، سر فرود آورى و تعظيم، سر به زمين نهادن، كرنش و تكريم، اظهار اطاعت و بندگى.

واژه هاى (نماز بردن)، (در نماز آوردن)، (به نماز آمدن)، (نماز آوردن) به معناى پرستش ‍ كردن، عاجزى نمودن، خم شدن به علامت تعظيم و بندگى و به خاك افتادن به قصد تعظيم در برابر پادشاهى يا بزرگى ديگر به كار رفته است.