موضوعات برتر

سخن روز

کتابخانه

بایگانی

پربازدیدها

جستجو

پیوندها

کانال تلگرام

نوای وب

وقت مخصوص و مشترک نمازها

آداب نماز اوقات نماز احکام احکام نماز

 

وقت مخصوص و مشترک
وقت مخصوص و مشترک برای اشخاص فرق می‌کند؛ به طور مثال، اگر به اندازه خواندن دو رکعت نماز از اول ظهر بگذرد، وقت مخصوص نماز ظهر کسی که مسافر است، تمام شده و داخل وقت مشترک می‌شود و برای کسی که مسافر نیست، باید به اندازه خواندن چهار رکعت نماز بگذارد.
وقت مخصوص نماز صبح
اول وقت آن آغاز پهن شدن سفیده صبح و آخر وقت مخصوص نماز صبح هنگام طلوع خورشید می‌باشد.

وقت فضیلت نماز صبح
از اول وقت تا شروع سرخی شفق در طرف مشرق وقت فضیلت نماز صبح است. [۱]
اول و آخر وقت نماز ظهر
از زوال ظهر، هنگامی که سایه شاخص به طرف مشرق شروع به زیادتر شدن کند وقت نماز ظهر و به مقدار چهار رکعت مانده به مغرب آخرین وقت اقامه نماز ظهر می‌باشد.
وقت مخصوص نماز ظهر
از اول ظهر به اندازه چهار رکعت وقت مخصوص نماز ظهر می‌باشد. [۲]
وقت فضیلت نماز ظهر
از اول زوال ظهر تا اینکه سایه شاخص به اندازه خود شاخص شود. [۳]
وقت مشترک نماز ظهر با نماز عصر
پس از وقت مخصوص نماز ظهر تا چهار رکعت مانده به‌مغرب را وقت مشترک گویند.
اول و آخر وقت نماز عصر
پس از نماز ظهر (به مقدار چهار رکعت از اول زوال گذشته) تا مغرب.
وقت فضیلت نماز عصر
از زمانی که سایه شاخص چهار انگشت شود تا آنکه سایه شاخص دو برابر خود شاخص گردد.
وقت مخصوص نماز عصر
به مقدار چهار رکعت مانده تا مغرب.
اول و آخر وقت نماز مغرب
از مغرب (زمان از بین رفتن سرخی پس از غروب آفتاب در طرف مشرق) تا به مقدار چهار رکعت مانده به نیمه شب.
وقت مخصوص نماز مغرب
از اول مغرب به اندازه سه رکعت نماز. [۴]
وقت فضیلت نماز مغرب
از اول مغرب تا زوال سرخی طرف مغرب.
وقت مشترک نماز مغرب با نماز عشاء
پس از وقت مخصوص نماز مغرب تا چهار رکعت مانده به نیمه شب.
اول و آخر وقت نماز عشاء
پس از نماز مغرب (به مقدار سه رکعت از اول مغرب گذشته) تا نیمه شب.
وقت فضیلت نماز عشا
از زوال سرخی طرف مغرب تا یک سوم شب. [۵]
وقت مخصوص نماز عشاء
به مقدار چهار رکعت مانده تا نیمه شب.
(اگر کسی نماز مغرب و نماز عشا را از نیمه شب تأخیر انداخت از روی ناچاری مانند خواب، یا فراموشی و مانند آن، یا عمدا" تأخیر انداخته باشد. احتیاط این است که تا طلوع فجر، نماز مغرب و عشار را به قصد مافی‌الذمه بخواند واگر تا طلوع فجر، به مقدار هر دو نماز وقت باقی نمانده باشد احتیاطا" نماز عشا را به جا آورد و احتیاط بیشتر این است که نماز مغرب و عشاء را پس از وقت به ترتیب قضا کند). [۶]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱.    تحریر الوسیلة ج۱،‌ ص۱۳۸.   

۲.    تحریر الوسیلة ج۱، ص۱۳۷-۱۳۸.   

۳.    تحریر الوسیلة ج۱، ص۱۳۸.   

۴.    تحریر الوسیلة ج۱، ص۱۳۸.   

۵.    تحریر الوسیلة‌ج۱، ص۱۳۸.   

۶.    تحریر الوسیلة ج۱، ص۱۳۸.   

منبع: ویکی فقه