موضوعات برتر

سخن روز

کتابخانه

بایگانی

پربازدیدها

جستجو

پیوندها

کانال تلگرام

نوای وب

اقامه نماز و ارتباط آن با حضور قلب

نگارخانه تایپوگرافی نماز

اقامه نماز:
به معنای پابرجایی و تداوم بخشیدن و ادای حق هر چیز به تمام و کمال است.
معنای اقامه نماز:
عبارت است از حضور دائمی و فعال در نمازو استمرار آثار و برکات آن در زندگی فردی و اجتماعی.
درسنامه عمومی معارف نماز، ص19

 

آیت الله بهجت و راه ایجاد حضور قلب

نماز از دید بزرگان سخنرانی نگارخانه تایپوگرافی نماز

آیت الله بهجت:
احساس لذت در نماز یک سری مقدمات خارج از نماز دارد و یک سری مقدمات در خود نماز. آنچه که قبل از نمار و در خارج نماز بایستی مورد ملاحظه شود و عمل شود، این است که انسان گناه نکند، قلب را سیاه نکند، دل را تیره نکند، معصیت روح را مکدر می‌کند، نورانیت دل را می‌برد.
و اما هنگام خود نماز انسان بایستی زنجیر و سیمی دور خودش بکشد تا غیر خدا داخل نشود، بایستی فکرش را از غیر خدا منصرف کند، البته اگر به طور غیر اختصاصی توجهش به جائی رفت که هیچ، اما به محض التفات پیدا کردن بایستی قلبش را از غیر خدا منصرف کند.
فریادگر توحید، عارف کامل آیت الله العظمی بهجت، ص211.