موضوعات برتر

سخن روز

کتابخانه

بایگانی

پربازدیدها

جستجو

پیوندها

کانال تلگرام

نوای وب

شعر کودکانه نماز

نماز در ادبیات شعر نماز کودک و نماز اشعار کودکانه نماز

نماز
 
 
براي كودكان خود از اين شعر براي تشويق به نماز استفاده كنيد.

اتل متل پروانه                          نشسته روي شانه
صدا مياد چه نازه                       ميگه وقت نمازه
به اين صدا چي ميگن                اذان و اقامه ميگن
شيطونه ناراحته                        دنبال يه فرصته
ميگه آهاي مسلمون                نماز رو بعدا بخون
  هر كسي كه زرنگه                 با شيطونه مي جنگه
وقت نماز كه مي شه               هر كاري تعطيل مي شه
نماز چقدر شيرينه                    اول وقت همينه

شعر کودکانه جشن عبادت

نماز در ادبیات شعر نماز کودک و نماز جشن تکلیف اشعار کودکانه نماز

 

جشن عبادت

با چادر سفيدش

پروانه ميزند پر

خوشحال مي نشيند

بر جا نماز مادر

مادر خريده امروز

چادر نماز او را

چادر نماز او هست

زيبا مثل گل ها

با شمع و دسته اي گل

بابا خريده قرآن

بوي گلاب دارد

جلد طلايي آن

تا آسمان آبي

پروانه ميپرد شاد

جشن عبادت اوست

به به مباركش باد

از: مهري ماهوتي

 

 

شعر نماز سرود فرشتگان

نماز در ادبیات شعر نماز

 

 

نماز، سرود فرشتگان

اى داستان زلف توام، شب دراز كن

وز نيمه شب، دريچه صبحم فراز كن

تا آسمان خم شده با اشك اختران

ديدم بر آستان تو راز و نياز كن

از سوز دل به زمزمه دمساز مى شويم

با بلبلان شب همه شب نغمه ساز كن

زنگ شتر نوازم و آهنگ كاروان

اى آروزى حج و سفر در حجاز كن

صبح است، چشم و چشمك اين اختران بيند

اى غنچه هاى گل به رخت چشم باز كن

وقت است دست و روى بشويم نماز را

مريم نشسته بر لب جو، دستنماز كن

آفاق و كوه و جنگل و دريا هر چه هست

بينم به گرد كعبه كويت، نماز كن

هر جلوه اى به چشم حقيقت جمال توست

ما عاجزان، نظاره به چشم حجاز كن

سرو چمن نهاده بر اين در، سر نياز

اى سر كشى به قامت چون سرو ناز كن

تا روزه ام به مرتع افلاك مى چرم

آرى ! رسن دراز بود ترك آز كن

آرى من اهل رازم و دست طلب دراز

هر نيمه شب به درگه داناى راز كن

اى آه فرشتگان و سرود فرشتگان

پرچم به بام عرش، تو در اهتزاز كن

دستى گره به كار من ناتوان زده است

بفرست ناخنى، گره از كار باز كن

چو شهسوار طبع تو هم كيست شهريار

تا تيغ و توسن تترى تركتاز كن

استاد محمد حسين شهريار (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديوان استاد محمد حسين شهريار

سرود قدسی اذان

نماز در ادبیات شعر نماز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرود قدسى اذان
هنوز نغمه سحر
به گوش شب نيامده
زمين و آسمان به خواب
سپيده دم نيامده
سرود قدسى اذان
به آسمان چو پر كشيد
كلام آسمانى اش
سكوت تيره را دريد
بيا در انتهاى شب
سپيده را صدا كنيم
به پيشواز روشنى
ستايش خدا كنيم
نماز صبح مى رسد
روى نما به سوى دوست
ركوع كن براى او
بدان كه مهربان تر اوست
ببين نماز تو پلى است
ميان خاك و آسمان
مثل چراغ روشنى است
درون تاريكى جان
ياد خدا براى ما
عشق و نياز و باور است
نماز را اقامه كن
به نام او كه ياور است
سهيلا مختارى (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. قبله عشق، سهيلا مختارى، (ص 25)

شعر نماز، روح دين است

نماز در ادبیات شعر نماز

 

 

نماز، روح دين است
با نماز آيينه دل بى غش است
بى نماز، آيينه ها در آتش است
با نماز آيينه دل صيقلى است
بى نماز آكنده از كفر جلى است
در نماز آداب خود گم كردن است
با خداى خود تكلم كردن است
از نماز، اى روح تقوى روح دين
چلچراغ روشن حق اليقين
از تو دل گلخانه دين مى شود
كام مؤ من با تو شيرين مى شود
اى نماز اى ديده دل تاثير تو!
مى كند وصلم به حق تكبير تو
در قيامت ، قامت ما سبزتر
در قنوت تو دعاها سبزتر
گردد از آب وضويت بى گمان
نخل جان امروز و فردا سبزتر
هر كه بذر عشق تو در سينه كاشت
مى كند بستان جان را سبزتر
اى فروغ خانه دل مى شود
در ركوعت باغ تقوا سبزتر
در سجودت سجده بر حق مى برم
تا رسم بر حق ، تعالى ، سبزتر
در تشهد شهد ايمان مى چشم
نور قرآن را از قرآن مى چشم
محمود تارى
نافله باغ، (ص 69 و 70)