موضوعات برتر

سخن روز

کتابخانه

بایگانی

پربازدیدها

جستجو

پیوندها

کانال تلگرام

نوای وب

شک فی فعل افعال الصلاة

احکام احکام مسجد احکام الصلاة

 

Image result for ‫الصلاة‬‎Image result for ‫جداکننده متن‬‎

من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات، وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت، فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت.

وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية وهو في السلام الواجب أو في حال النهوض إلى القيام، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً.

 

المأخذ: http://www.sistani.org/arabic/qa/0250/
Image result for ‫جداکننده متن‬‎

 

احکام مدت و زمان اعتکاف

احکام احکام مسجد اعتکاف احکام اعتکاف

توجه: احکام این بخش از استفتائاتی است که سایت مقام معظم رهبری نشر داده است.

وقت فضيلت اعتكاف 

س. چه زمانى اعتكاف مستحب مؤكد است؟ و به عبارت ديگر در چه اوقاتى اعتكاف مستحب است؟

ج: اعتكاف وقت خاصى ندارد، هرچند اعتكاف در ده روز آخر ماه مبارك رمضان فضيلت بيشترى دارد.

 

استحباب اعتكاف در ماه رجب 

س. آيا اعتكاف در ماه رجب مستحب است؟ 

ج: دليل خاصى بر استحباب اعتكاف در خصوص ماه رجب نيافتيم.

 

شرط ترك اعتكاف 

س. آيا شخص معتکف مى‌تواند در ابتداى اعتکاف هنگام نيت کردن شرط کند که اگر براى او عذرى پيش آيد حتى در روز سوم هم دست از اعتکاف بردارد؟ 

ج: بله مى‌تواند.

 

اعتكاف بعد از طلوع فجر 

س. معتكفى مى‌خواهد سه روز اعتكاف كند و مدّت 72 ساعت اعتكاف انجام دهد، اگر اعتكافش را از بعد از طلوع فجر ـ مثلاً از ظهر ـ شروع كند و ظهر هم به پايان برساند به‌گونه‌اى كه مجموع آن 72 ساعت شود، آيا اين اعتكاف صحيح است؟

ج: اعتكاف بايد از شروع روز اول تا پايان روز سوم باشد و تلفيق كردن ـ بدين‌گونه كه جزئى از روز اول را با جزئى از روز آخر يك روز كامل به حساب بياورد ـ صحيح نيست.

 

تأخير از وقت واجب اعتكاف

س. اگر معتكف مثلاً يك ساعت از ابتداى روز ـ بعد از طلوع فجر ـ تأخير كند آيا اين روز به عنوان روز اول اعتكاف حساب مى‌شود؟ چه تأخير عمدى باشد يا اضطرارى؟

ج: در اعتكاف بايد از ابتداى روز اول شروع كرد، لذا روزى كه ناقص مانده جزو اعتكاف محسوب نمى‌شود هرچند كه تأخير از روى اضطرار باشد.

 

نذر اعتكاف دو روز و يا سه روز منفصل

س. اگر انسان نذر کند دو روز معتکف شود نه بيشتر از آن، آيا نذرش منعقد مى‌شود؟

ج: منعقد نمى‌شود. 

 

س. اگر کسى نذر کند سه روز منفصل معتکف شود، آيا نذرش منعقد مى‌شود؟

ج: منعقد نمى‌شود. 


اعتكاف بيش از سه روز  

س. آيا بيشتر از سه روز مى‌توان معتکف بود به‌طورى که آن زياده بخشى از يک روز يا شب باشد؟

ج: اعتکاف بيشتر از سه روز جايز و صحيح است و در طرف زياده حدّى ندارد، ولى زياد کردن بخشى از روز يا بخشى از شب به نيت اعتکاف محل اشکال است.

 

س. اگر معتكف نيّت چهار روز اعتكاف كند، آيا روز چهارم هم جزو اعتكاف است يا اين‌كه بايد شش روز را تكميل كند تا روز چهارم به حساب آيد؟

ج: روز چهارم نيز داخل در اعتكاف است، و اگر پنج روز اعتكاف كند، واجب است روز ششم را كامل كند.

 

تعريف شب و روز

س. منظور از شب و روز در اعتکاف چيست؟

ج: روز از طلوع فجر تا مغرب شرعى است و شب از مغرب تا طلوع فجر.

منبع: http://www.leader.ir/

احکام مخارج مسجد

مساجد مسجد احکام احکام مسجد

مخارج مسجد

موقوفات

56-اگر چيزى را بر مسجد وقف كنند و مصرفى براى آن مشخص نكرده باشند،منافع آن در تعمير،نور،فرش و اجرت خادم مصرف مى شود و اگر چيزى اضافه آمد به امام جماعت مسجد داده مى شود (1) .

57-س:زمينى است وقف مسجد كه متصل به آن است،آيا با نظر متولى شرعى مى توانيم مقدارى اززمين موقوفه را به همان مسجد اضافه و جزو آن قراردهيم؟

ج-اگر وقف مسجد است كه بايد عوائد آن صرف مسجد شود،اضافه كردن آن به مسجد جايز نيست (2) .

بر فرض عدم جواز آيا با نظر متولى جايز است مقدارى از همان زمين براى دستشويى و يا كتابخانه استفاده شود.

ج-حكم مساله قبل را دارد (3) .

58-س:در كنار يك مسجد كوچك،به فاصله 8مترى زمينى به مساحت 1200 متر براى مسجد وقف گرديده است،آيا مى شود در اين زمين سالن سخنرانى و منزل خادم و وضوخانه و حجراتى براى تحصيل وچند مغازه براى هزينه مسجد درست كرد يا نه؟

ج-تابع نحوه وقف است.اگر زمين،وقف شده كه از عوائد آن صرف احتياجات مسجد شود، تصرفات مزبوره جايز نيست،مگر آنكه زمين را با صلاحديد وقف از متولى شرعى براى تصرفات مزبوره اجاره كنند (4) .

 

 

احکام حفظ حرمت مسجد

مساجد مسجد احکام احکام مسجد

حفظ حرمت مسجد

نجس كردن مسجد

154-نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است (1) .

155-احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوارمسجد را هم نجس نكنند،مگر آنكه واقف، آن را جزومسجد قرار نداده باشد (2) .

156-نجس كردن فرش مسجد نيز حرام است (3) .

157-اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن، خانه و مانند آن بسازند كه ديگر به آن مسجد نگويند،باز هم بنابر احتياط واجب نجس كردن آن حرام وتطهير آن واجب است (4) .

تطهير مسجد

158-برطرف كردن نجاست از مسجد واجب است وفرقى در اين مساله بين داخل،سقف و پشت بام وحتى طرف داخل ديوار مسجد نيست.يعنى هر جاى مسجد نجس شود بايد تطهير يا به گونه اى ديگرنجاست بر طرف گردد (5) .

159-بنابر احتياط واجب،اگر طرف بيرون ديوارمسجد نجس شود،بر طرف كردن نجاست از آن واجب است،مگر آنكه واقف،طرف بيرون را جزومسجد قرار نداده باشد (6) .

160-هنگامى كه انسان از نجاست مسجد مطلع شد،فورا بايد آن را تطهير كند،پس نبايد به قدرى معطل كند كه عرفا بگويند تاخير كرده است (7) .

 

 

 

 

استفاده غير عبادى از مسجد

مساجد مسجد احکام احکام مسجد

 

استفاده غير عبادى از مسجد

خوابيدن در مسجد

183-خوابيدن در مسجد مكروه است مگر در حال ناچارى (1) .

نماز بر ميت

184-خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است،ولى در مسجد الحرام مكروه نيست (2) .

دفن ميت

185-دفن ميت در مسجد،اگر ضرر به مسلمانان باشد يا مزاحم نمازشان باشد،جايز نيست، بلكه مطلقادفن ميت در مسجد جايز نيست (3) .

186-س:آيا جايز است كه وصيت كنم پس ازمرگ در مسجد محل كه در آن زحمت زيادى كشيده ام مرا دفن كنند،چون بسيار دوست دارم در اين مسجددفن شوم،در حياط مسجد يا شبستان؟

ج-اگر هنگام اجراء صيغه وقف،دفن ميت استثناء نشده باشد دفن ميت در آن جايز نيست و وصيت شما در اين مورد اعتبارى ندارد (4) .

آيت الله خامنه اى دامت بركاته